• Thomas Villum Jakobsen den 17-02-2017

  Dagens Gildbrobillede...


   
 • ikon
  Leif Gaard Bjarning den 21-02-2017
  Kære forældre og elever

  Morgenmadsklubben er lukket mandag den 27/2, da vi først får leveret varer i løbet af mandagen (ligesom efter alle ferier). Der er morgenmad igen fra tirsdag den 28/2 i det sædvanlige tidsrum fra kl. 07.30-07.55.

  I må meget gerne være opmærksomme på - og informere jeres børn om, at de skal være færdige med at spise senest kl. 07.55, samt at det ikke er tilladt at tage mad med ud af kantinen.

  Med venlig hilsen

  Leif G. Bjarning
  skoleleder
 • ikon
  Leif Gaard Bjarning den 10-02-2017
  Kære kontaktforældre i alle klasser
   
  Skolebestyrelsen indkalder jeg til kontaktforældremøde mandag den 6. marts fra kl. 19.15-21.00 i forlængelse af valgmødet.
   
  Emnet for mødet bliver skolens udarbejdelse af ny antimobbestrategi - Dropmob.

  Såfremt man gerne vil være lidt "forberedt" til mødet, er det muligt at få inspiration via følgende link: www.redbarnet.dk/dropmob
   
  Jeg vil opfordre alle kontaktforældre til at prioritere deltagelse i mødet, da I ad den vej får indflydelse på udarbejdelsen af den nye antimobbestrategi for Gildbroskolen, samt hvordan vi sammen fremadrettet kan forebygge mobning på skolen.

  Med venlig hilsen og på vegne af skolebestyrelsen

  Leif G. Bjarning
  skoleleder